wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

POSTACI FAHR�

 

 

 

 

Bir �anta ki �mit dolu,

Sevgi dolu, s�la dolu,

Haber dolu, asker yolu

Keder dolu, m�jde dolu

K���tlardan insan dolu

 

Kafas� �nde girer k��ke

Vard�r bir ac� haber,

Eski evde ba� yukar�

Kazanm�� 2 no' nun ha�ar�

Sevinsene birader!

 

Kap�c�, bakkal, postac�

Sanki Kasap havas�

Evleniyormu� mahallenin fukaras�,

Bek�i kasap postac�

Sanki Konyal� ekibi

Sallad�  nameyi

Ba�lanacakt� yar�n

Semtin ilk �anl� teli

Postac� her yerde

Her i�te postac�

Hepsiyle yerinir

B�t�n�yle sevinir

Mahallesiyle gerinir

 

Bir �anta ki

A��r m� ki a��r

Bilir ki postac�

Ta��nmal�d�r.

G�k� ��kmaz ula��r

Her g�n ayn� saatte

Varsa yoksa mahalle

Herkesten de�il ama

Mecbur kalm��sa al�r

Ald��� bari bir �ey olsa

K�ramad���ndan da al�r

Al�rken utan�r da utan�r

 

 

 

 

Postac� y�lmad� ayn� iskarpinle

�an, �eref her �eyin �st�nde

Ne elinde var ne de cebinde

�anta bo�almad� y�llar y�l�

Bir  �anta ki d�nya dolu

Emekli oldu Postac�

Kamburu onur dolu

 

O mektuplar�n hepsi

Y�klendi de y�klendi

Ne g�nderenin

Ne de g�nderilenindi

Hepsi, Postac� Fahri' nindi !

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 42. hafta, 11.07.2005 - 17.07.2005 haftan�n konusu: MEKTUP K�ME A�TT�R; YAZANA MI, YAZILANA MI? �zerine..

YunusBir, 12.07.2005, 05:36          Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t