wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

ANKET ve SE�ENEK

Anketlerden korkar�m
Tek cevap hep
Eksik mi sorulmu�
Dikkat etmezler hi�

Araba, ev, i�, e�,

Sen birini se�

Ya� olsa yirmi ��
Bulurum dersin
�nemli de�il hangisi

Ya� olsa elli
Bunlar� bulamam
�nemlidir heps
i

Hadi her ayr� ya�ta
Her biri ayr� se�ilecek
Ama sa�l�k da gerek
Huzur yan�nda gevrek
��te eksik se�enek

En iyisi g�zel bir ev
Bah�eli a�a�l�k �i�ekli
��inde rahat bir d��ek

Ya� �nemli mi
Uzan da keyifli keyifli
K�skans�n seni
Her kim ise i�in ehli

YunusBir, Ankara, 18.01.2004, 14:24                                       Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t