wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakkı Sahibi: Alp ARPAD

ADI �ST�NDE

 

A�ina de�ildi tan�d�k �aire

Lakin g�l�mseyerek, sevgiyle

lk o girdi i�eriye.

 

Can�m nereden ��kt� �iir �imdi

Elifinden anlamazken, ben imdi

Nesre haz�r adaptayken

G�zlemledim �iirin mimar�n�

zlenimlerini aktarmaya �abalad�

Zevk duymaya ba�lad�m m�zi�inden

Kelimeden, kafiyeden, �airden, �iirden

Ama dinletti, y�kselen keyifli h�nz�r ilgiyle

Nas�l bilemedim, �iir ��kartt� benden bana hediye.

 

' a sayg�lar�mla...

Alp ARPAD, Ankara, 04.12.2000, 16:14                                                Di�er Bir �iir i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t