wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

 

AAA!...

�ki A ya sahiptim
�� A ya sahibim
�ki �� olmadan
Bir kez tan�madan
 
 ���nc�s� �yle ki
�kisinden birisi..
 
 Tan�sayd� beni
Benim kadar
Sever miydi

 Tan�sayd� beni

Canland�rd��� gibi mi

��rensem sormadan
De�i�ecek mi sonradan�
 
De�i�iklikse bile ona
Ne de�i�ir ki bana
De�i�meyecek asla
���nc� A
 
 Niye mi
Bilmem ki
Kim bilmi� ki
 
���nc�s� �yle ki..

A: A��k olma iste�im  AA: A��k olma g�c�m  AAA: A�k�m, yani sen...

                                                :  Yi�it BEYC�K,  2003                     Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t