wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

 

ENG�N DEN�Z

��zemezsin ki daha y�z sene

Marmara�y� Ege� yi Akdeniz� i

Nas�l da a�ars�n be� dakikada

Yedi Denizi !..

Nas�l da seyredersin saniyede

Okyanus� un ���nden birinde!...

 

Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 19. hafta, 31.01.2005 - 06.02.2005, haftan�n konusu: �HANET' in hat�rlatt�klar� �zerine...

: YunusBir, Ankara, 15.06.2003, 15.12                                                                                          Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t