wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Alp ARPAD

FIRSAT

Misketleri payla�amad�k ama her �eyi de

 Sokaklar�, caddeleri ve fikirleri de

 Sonra apartman�, �ehri ve i�leri de

Yoklu�u hi� payla�mazs�n varl��� �ok sak�n�rs�n

Bari bir sigara ver, yan�ma otur gel!

 

Fazla zaman�m�z yok indirimdeyim

  Son kez ka��rma promosyonday�m

Anlatma biliyordum fark�nday�m

S�cak bir el yeter, arkada��n olay�m

Alp ARPAD, Ankara, 24.03.2004, 15: 20                                                     Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t