wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ahmet SEZG�R Ailesi

AK�AM

Ak�am, yine ak�am oluyor
Yorulan ku�lar uykuya dal�yor�

Geliyorlar tarladan ak�n ak�n
Gen� k�zlar,
�akrak �ark�lar s�yl�yorlar�


Bak�yorum birinin g�zleri nemli...


Kim bilir,
Vard�r onun da

�nemli bir derdi�

 

 

 

Ya yavrusu hasta ,
Ya da g�nl� yasta�


Kim bilir,

Belki de zavall�,
Kendisidir hasta�

 

                                               Ahmet SEZG�R, �stanbul                        Di�er Bir �iir i�in

                             

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t