wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

 
AKIN BAKKAL

Laylaylom girdi i�eri

Deli dense yeriydi

 Ak�ll� hi� de�ildi..

 

Sanki re�ete ald���

Klasik bir bakkald�

 

Bir gram ilgi

�ki avu� sevgi 

Az biraz iyi niyet

Promosyondan

 Ger�ek serbest

Bir �ekirdek ihtiram 

 �ki dirhem izan

Hediyesi onur

Bir par�a da gurur...

 

Sak�n koyma naylona

Ayk�r�d�r do�aya

 Sar keseka��d�na

S�ms�k� olsun s�cak�a

 

Bunlar, dedi market�i

Bilemedim, belki eskidendi

Vereyim yerine haz�r g�da

Ama d���nmeyeceksin, asla

 

Dedi Laylaylom olmaz

 Ba�kas� yerine konmaz

Raflar�n� bunlarla yenile

�abalama ayd�nlatmaya alternatifle

Esin kayna��: Foto�raf  sanat��s� ve yazar Say�n Tu�rul �AKAR.

:  YunusBir, Ankara 03.12.2000, 03:20                                                               Di�er Bir �iir i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t