wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat  Edebiyat Enstit�s�

...���R  ��kmaz�

Telif Hakkı Sahibi: Alp ARPAD

LO� ADAM

Bana bak!

E�er soluyorsan anda dertsiz

Hissedebiliyorsan renklerin lezzetini

Ar�yorsan dahas� sevenlerini

Varsa da etraf�nda, �� be� densiz.

 

Varsa a�layacak birka� topra��n

Varsa kollayacak ziyade bo�az�n

��reneceklerinse a��lacak da��n

Galiba yar�na var yapacaklar�n.

�yilik-g�zellik-temizlik felsefense

�yiye g�zele �mit hala ekme�inse

�stelik sen bir de zenginsin!

Hala anlamad�n, kendini bilmezsin.

 

Kalk adam, kalk!

Ne bileyim

Lambay� azalt, perdeyi kapat

Ki;

G�rebileyim.

Alp ARPAD, Ankara, 04.12.2000, 13:49                                Di�er Bir �iir i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t