wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusB�R

MEVS�M SEN, YER SEN

Melteminde �zmir' in k�zlar�n� g�receksin

Niksar' �n Fidanlar� m� g�zel, seveceksin

K�z sen �stanbul' un Neresindensin

Bo� ver, yedi tepe d�rt mevsimsin

Ankara R�zg�r�' na a����m ne zaman eserse

Zaman ge�mez  Ankara' da ama insan sevmezse

Y�ld�zlar�n Alt�nda inan d�rt mevsim g�zeldir

Beraberken sevgiliyle fark eder mi Kalam��

Manolyalar sen kokar Akasyalar A�arken

Bursa' n�n Ufak Tefek Ta�lar�

Sazl�klar�, bir de sazlar�, c�r c�r �ter yazlar�

Ova �lkbahar, yayla Sonbahar, Da�lar K���m��

Yolcum ���m�� sensiz inan g���m��

Bir mevsim daha ge�mi� hayat�mdan

Ge�sin G�nler, Haftalar, Aylar, Mevsimler

Yeter ki sen yan�mda ol �ark�lar Seni S�yler

 Zaten sevgilim Sen Mevsimler Gibisin

Her Mevsim ��imden Gelir Ge�ersin

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 43. hafta, 18.07.2005 - 24.07.2005 haftan�n konusu: " EN SEVD���N�Z MEVS�M ve ONA EN UYGUN M�Z�K deyince...,

: YunusBir, Dalyan, 21.07.2005                                                                                                                                   Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t