wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K.

Haiku Pazartes� �alI�maLARI 43

�ay bah�esinde

 Her mevsim �ay i�tim

Beklenen �ark�' yd�n

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 43. hafta, 18.07.2005 - 24.07.2005 haftan�n konusu: " EN SEVD���N�Z MEVS�M ve ONA EN UYGUN M�Z�K deyince...,

 Yi�it BEYC�K, �zmir, 22.07.2005                                                Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t