wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yakup KIVRAK

�ocuklar i�in d���n�lm�� bu g�fte, sahibi taraf�ndan ger�ekle�tirilmi�  �d�ll� bir besteye de sahiptir.

 T�RK�YEM G�L�MSER D�NYA� YA

G�n do�unca Anadolu� da,

Yemye�il ovalar�n, dumanl� da�lar�n �st�ne,

Uyan�r do�a, uyan�r ya�am, uyan�r sevin�, g�l�mser sana,

Uyan�r do�a, uyan�r ya�am, uyan�r bar��, g�l�mser sana�

 

Da�, ova uyan�r, ye�ile boyan�r,

G�n do�unca Anadolu� da,

G�k, deniz uyan�r, maviye boyan�r,

G�n do�unca Anadolu�da...

 

G�N DO�UNCA T�RK�YEM,

G�L�MSER D�NYAYA...

 

G�n do�unca Anadolu� da,

Sapsar� ekinlerin, verimli topraklar�n �st�ne,

Uyan�r k�yler, uyan�r kentler, uyan�r sevin�, g�l�mser sana,

Uyan�r k�yler, uyan�r kentler, uyan�r bar��, g�l�mser sana�

 

Tan yeri uyan�r, reng�renk boyan�r,

G�n do�unca Anadolu� da,

Bozk�rlar uyan�r, umuda boyan�r,

G�n do�unca Anadolu� da...

 

G�N DO�UNCA T�RK�YEM,

G�L�MSER D�NYAYA...

 

: Yakup KIVRAK                               Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t