wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf  YAN�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�RL�K VE D�RL�K   

 

 �ehitlikleri, mezarl�klar� bir olanlar ,

 Bu co�rafyay� vatan edinenler ,

 Vatan topra��na toz kondurmayanlar ,

 Ni�in ayr�l�k gayr�l�k pe�indeler. 

 

  Bayrak sevgisine g�n�l verenler,

  �stiklal mar��n� g�n�lden okuyanlar,

  �ehit ve gazileri rahmet ile y�d edenler

  Ni�in ayr�l�k gayr�l�k pe�indeler.

 

 Birbirlerine k�sme hakk� olmayanlar,

 G�revi, d��enin elinden tutmak olanlar,

  Vasf�, a�layan�n g�zya��n� silmek olanlar,

 Ni�in ayr�l�k gayr�l�k pe�indeler.

 

 D���nce fark�n�n ufuklar� a�mak oldu�unu bilenler,

  �abas� en iyiye, en g�zele varmak olanlar,

  �lim ile hemhal olmak isteyenler,

  Ni�in ayr�l�k gayr�l�k pe�indeler.

 

 �fke ile kalkman�n zarar oldu�unu bilenler,

 Kahvenin bahane, sohbetin �ahane oldu�unu bilenler,

 Benlik sevdas�n�n nifak oldu�unu bilenler,

 Ni�in ayr�l�k gayr�l�k pe�indeler. 

 

  Birlikte rahmetin oldu�unu bilenler,

  Ayr�l�kta gazab�n fark�na varanlar,

  Hak ve adaleti yayma tel���nda olanlar,

  Ni�in ayr�l�k gayr�l�k pe�indeler. 

 

: Yusuf YAN�,  25.07,2005, Ankara                       Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t