wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf  YAN�

Y�NE BEN K�ZIM

BEY MAHALLEL�, KAYACIK MEKTEPL�, PAK KIZ E��, K�ZIM 

Yine ben Kaz� �m dedi,

        �yi de kaz de�ilsin K�z�m

                                                   Resimlere bakt�,

                                                                            Maziye dald�,

                                                                             �i bir tuhaf oldu. 

    z�lse mi, sevinse mi?

 i�ek �i�ek her y�n,

Ne�elenmeli bu g�n,

      �yi ki do�urdu annem beni,

                           Sizler g�r�r m�yd�n�z yoksa g�l�c���m�, ne�emi,

            Ah bir g�rseydiniz gen�li�imde beni,

      Nas�l da ��kard�m merdivenleri. 

                           

                           Bug�n yirmi �� nisan, yeniden do�uyor insan.

: M�ezzin kollu, Hakim bak��l�, Vali kafal� YUSUF,  23.04,2003, Ankara                       Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t