wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf  YAN�

�ST�YORUM

Ben gelinciklerimi, papatyalar�m� istiyorum.

Mor s�mb�ll� da�lar�m�,

Top, top �i�demlerimi istiyorum.

 

Ben s�tle�enlerimi, kardelenlerimi istiyorum.

Yapma olmayan k�r �i�eklerimi,

Keki�imi, k�nal� kekli�imi istiyorum.

 

Ben me�elerimi, ��narlar�m� istiyorum.

Tarak yapt���m �im�irlerimi,

Kozalaklar� ile birlikte �amlar�m� istiyorum.

 

Ben eriklerimi, zerdalilerimi istiyorum.

Mis kokulu i�delerimi,

Armudumun k�t�s�n� istiyorum.

 

Ben kestanelerimi, cevizlerimi istiyorum.

Di�imi k�ran ke�iboynuzlar�m�,

Salk�m salk�m akasyalar�m� istiyorum.

 

Ben elmalar�m�, ayvalar�m� istiyorum.

Salk�mlar� sarkan ba�lar�m�,

Nar�m�n yan�nda Y�rimi istiyorum.

 

Ben �rmaklar�m�, �aylar�m� istiyorum.

Alabal�k derelerimi,

Kana, kana su i�ti�im p�narlar�m� istiyorum.

 

Ben kelebeklerimi, ar�lar�m� istiyorum.

Atl� - ats�z, kanatl� - kanats�z kar�ncalar�m�,

A�ustos b�ceklerinden konserlerini istiyorum.

 

Ben t�rt�llar�m�, kertenkelelerimi istiyorum.

�rili ufakl� kurba�alar�m�,

Ate� b�ceklerinden ���klar�m� istiyorum.

 

Ben ser�elerimi, g�vercinlerimi istiyorum.

Yaz misafiri k�rlang��lar�m�,

Yusuf� u kurtaran kumrular�m� istiyorum.

 

Ben cerenlerimi, ceylanlar�m� istiyorum.

Armudun iyisini ba���lamak zorunda kald���m ay�lar�m�,

En semiz tavu�umu ka��ran tilkilerimi istiyorum.

 

Ben kaplumba�alar�m�, tav�anlar�m� istiyorum.

� Pi�t � dedi�im sokak kedilerimi,

K�nal� kuzular�m�, onlar� koruyan �oban k�pe�imi istiyorum.

 

Ben karlar�m�, karl� da�lar�m� istiyorum.

Muzip yaz ya�murlar�m�,

U�urtmamla beni �ocuklu�uma ta��yacak r�zg�rlar�m� istiyorum.

 

Ben ye�il ovalar�m�, �oban �e�melerimi istiyorum.

At ko�turdu�um yaylalar�m�,

Kavaklara �d�n� verdi�im yellerinim istiyorum.

 

Ben emaneti �ocuklara vermek istiyorum.

�ocuklar�n yar�nlar�,

Yar�nlar� �alan ay� ve tilkileri istemiyorum.

 

Ben gelinciklerimi papatyalar�m� istiyorum. ...                                                                     

: Yusuf YAN�,                      Di�er Bir �iir i�in

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t