wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf  YAN�

                   G�ZLER

Bakan g�zler,

Konu�an g�zler,

Yalan s�ylemeyen g�zler,

Sessizce her dilden konu�an g�zler.

 

Do�du�u d�nyaya, bir k��if g�z� ile bakan bebekler,

Bebe�inin bak���na, sevgi dolu bak�� ile kar��l�k veren,

Nazarl� bak��lardan esirgemeye �al��an annenin g�zleri.

 

��veli bak��lara cevap veren �apk�n g�zler,

Bir bakar, bir kalp yakar, �ark� olur s�zler,

Mahmur g�zler h�lyal�,

Bak��lar� pek manal��

 

M�h�r g�zl� g�zelin,

Elden sak�n�lmas�, k�skan�lmas�.

 

G�len g�zlerin sahibi gen� k�zlar,

Birbirine efelenen, �akala�an delikanl�lar�n,

Ne�� e dolu g�zlerinin, s�n�rda �akmak �akmak olu�u,

Ku� sektirmeyen bak��lar�.

 

Gen� k�zlar� yuvas�na,

Delikanl�y� askere g�nderen,

Nemli, h�z�nl� g�zler.

 

Bilinmeyenle kar��la�t���nda,

Korku, endi�e ve tedirgin g�zler,

Ya da �ok bilmi�in, ahk�m kesen ukal� bak��lar�.

 

Haks�zl��a �at�k, �aresizli�e bi�are bak��lar,

�fke ve k�skan�l�k yak��m�yor g�zlere.

Dedemin, nenemin tecr�be dolu g�n ve umur g�rm�� g�zleri,

Affa nail olmak i�in, af eden, af dileyen bak��lar.

 

Hasretin vuslat�n da,

Ne�� e dolu sevin� g�zya�lar�.

 

En g�zel g�z, g�len g�z,

G�zler a�lamas�n�

A�lamas�n el� g�zler,

Ruha ne�� e salan kahverengi g�zler,

H�lyal� menek�e g�zler,

Sevgiliye kara diyen, kara g�zler.   

 

A�lamas�n bu g�zler�

Sevmem, k�zg�n kin dolu g�zleri,

Sevmem de�erlerimize nazar eden g�zleri,

Uzak olsun bizlerden kibirli bak��lar,

Uzak olsun yurduma, bayra��ma kem bak��lar.

 

Yarad�lan� hor g�rmesin g�zler,

Yarad�lanlar da hak� k� arayan g�zler,

Gelece�e umutla bakan g�zler�

 

: Yusuf YAN�,, Ankara, 24.Mart.2005                      Di�er Bir �iir i�in

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t