wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf  YAN�

SEKSEN YIL

Canlar�m�z� sebil ettik,

Umutlar�m�z� yitirmedik,

M�stemleke olmad�k, olamazd�k,

H�rriyet sevdam�zdan asla vazge�medik.

Ulu ��nar�n ulu g�vdesinde, ulu lider etraf�nda topland�k,

Riyadan uzak, hakikate yak�n olduk.

l�n ettik ba��ms�zl�k t�rk�m�z� yedi d�vele,

Ya�ad�k vatan sevgisini y�reklerimizde,

Erzurum da, Samsun da, Amasya da, �zmir de.

T�rk�z, T�rk�e d���n�r, T�rk�e yazar, T�rk�e konu�uruz,

man dolu y�re�imiz,

Mara�� ta S�t�� �mam, Antep� te �ahin Bey oluruz.

ndirmedik al bayra��m�z� direkten, en y�celere diktik,

Zafer y�rekten inananlar�nd�r dedik,

nanc�m�zla, Sakarya�da Kocatepe�de idik,

Nice �ehitlerin �ocuklar�, Alparslanlar�n torunlar� idik.

 

Sivas� ta mandac�lara tokat olduk,

Erzurum� da Nene Hatun� a and i�tik,

Kurtulu�a do�ru, emin ad�mlarla, Ankara� ya y�r�d�k,

Siperlere mermi ta��d� annelerimiz,

Ezilmedik, ezdirmedik, sevgi dolu y�re�imiz,

Nice badireler atlatt�k, hepimiz.

l�n ettik Cumhuriyetimizi,

Namertlere bildirdik hadlerini.

Cumhuriyetimizi can�m�zdan aziz bildik,

man dolu y�re�imizle bug�nlere ta��d�k.

 

Yar�nlar bizim, yar�nlardan �teside,

I��k olduk b�t�n mazlum milletlere.

Lozan� da il�n ettik devlet-i ebed m�ddet,

Ilg�t �lg�t esen yellerde, var olacak ay y�ld�zl� bayra��m�z ilelebet.

 

: Yusuf YAN�,, Ankara, 22.Eyl�l.2003                      Di�er Bir �iir i�in

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t