wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

�NSANSAL

Hayat tuhaf  bi �i

Anlatay�m �imdi

Nas�l �zetlesem

Ya�am denilen

 Yan�ts�z bilmeceyi

 

Macide ablan�n dersleri

Mahallelinin ters y�zleri

Y�r�rken artist �zlemleri

�yle ge�ti gen�lik g�nleri

Sokaklar�n isiyle

Kirlenirken

Temizlendim

Terbiyesiyle �ehrin

 

��e girdim

��kt�m ��kar�ld�m

Y�lmad�m

�dedim bedelini

��renemedim i�i

Sa�ken

Annem babam

Mutluydum i�te

Bir de

Senle oyna��rken

 

Do�arken a�lam���m

Nefes almaya

Y�llar sonra

Bir daha a�lad�m

Nefes alabildi�im i�in

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 150. haftan�n 06.08.2007 / 12.08.2007  konusu: ACISIYLA, EK��S�YLE, TUZLUSUYLA, TATLISIYLA �NSAN �zerine

: YunusBir, 08.08.2007, 03:03, �zmir                          Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t