wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

HAIKU PAZARTES� �ALI�MALARI 150

ac� olmasa

gereksizler de, gerek

hepten mutluluk

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 150. haftan�n 06.08.2007 / 12.08.2007  konusu: ACISIYLA, EK��S�YLE, TUZLUSUYLA, TATLISIYLA �NSAN �zerine

: Yi�it BEYC�K, Dat�a, 07.08.2007, denizde Deniz' lere hasretken                          Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t