wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

SEN OLMASAN DA

Yaln�z d�nyamda kopan f�rt�nas�n sen,

Korkulu, y�lg�n bir o kadar da �aresiz...

Ba��rarak ismini, hayk�rmak isterken d�nyaya,

Durdurmak istesem de zaman�, sevginin g�c�yle,

Sonsuz, karanl�k, izbe bir koridorda,

Yank�lan�r buluyorum sesimi, sen olmasan da...

 

Mendillere sar�lan �eker gibi tatl�s�n da,

Ac� biberle neden s�slersin a�k�m��

Sulara ekledim seni benimle aks�n diye,

Sular ���d�, dondu �aresizlikten�

Topra�a ekeyim dedim �i�ek versin,

Toprak inledi, feryat etti, �atlad� kederden�

 

Yaradan yakt� bu ate�i,

S�nd�receksen, dene, durma sak�n�

San�r m�s�n �are, �e�me suyundan ibaret,

Okyanuslar� d�k, buzullar� erit istersen,

Bekleme buharlar�n� bo�una, s�nmeyecek yang�n�n,

�are sadece, senden ve benden ibaret�

 

Varl���nla yoklu�un aras�ndaki derin h�z�n,

Can damar�mdan vursa da beni,

Hain suskunlu�un delirtse de an be an,

Koparamasam da kalp odac�klar�mdan varl���n�,

Hapishane duvar� �rerim de �evresine,

Ko�u�larda kalan, m�ebbet bir su�lu olur a�k�m�

 

Dik durmaktan k�k salan ��nar olsam da,

Sensiz ge�en g�nlere �etele tutsam da,

Derdi veren Yaradan verecektir derman��

E�medim, e�meyece�im boynumu sana,

Yaln�z a�ka, bir tek a�ka, sadece a�ka,

Her vakit a�ka ���k kalaca��m, sen unutulsan da�

: Ayl� �ZG�, 01 May�s 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t