wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

EDER M�S�N ?

 

Hesaplar� yar�m, i�leri tamamlamadan,

�ylece b�rak�p gelsem,

K�zar m�s�n?

 

���d�m ben yaln�zl�ktan,

Giysiler �s�tmad� bedenimi, varl���n gibi,

Kollar�nda �s�nmak istesem,

Yaramazl�k etmi� kedi gibi sokulsam,

Is�t�r m�s�n?

 

Uyumad�m ka� gece bilir misin?

Hel�l uykular bana haram oldu,

R�ya g�rmeyi �zledim yalan da olsa,

Uyanmayaca��m� bilsen bile,

Dizinde uyutur musun?

 

Ka� zaman bekledim yollar�n�,

Gelmene kalmad� art�k �mit,

Bilsem ki uzaklarda beklersin,

Hani ben gelsem art�k� Ben gelsem!

Kabul eder misin yar?

EDER M�S�N?

: Ayl� �ZG�, 19 May�s 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t