wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

E�ER G�DERSEN

 

E�er gidersen ans�z�n,

�iir yazar�m ben de arkandan,

Denizin dalgalar�n� konu�tururum mesel�,

��rp�n��lar�, g�n�l feryad�m� a��t yapar yoluna,

Ve dalgalarda b�y�r sensizlik,

Karaya vurur k�p�rm�� hiddetlerim�

 

 E�er gidersen ans�z�n,

Mehtab�n dilini ��zerim suskun gecelerde,

Ona yaz�lan a�k �ark�lar�n� arkandan sana s�yler,

D�nd�remezse seni bu gidi�ten,

K�ser, denize ak�tmaz ���klar�n� da,

Yakamoza hasret kal�r c�mle �lem�

 

E�er gidersen ans�z�n,

S�zlenmi�sen mesel� inad�nla,

Ayr�l��a nik�h k�yar�m ben de,

Ve d���n �ark�s� olur hasret s�zl� bestelerim.

�lk dans�m� yaln�zl�kla a�ar�m,

Halay �ekerim mutsuzlukla�

 

E�er gidersen ans�z�n,

Bir kibrit �akar�m kalbimde kuruttu�un filizlere,

Parlayan alevleri �ehremi ayd�nlat�r da,

G�z p�narlar�ma biriken damlalar� ele verir.

Vars�n ak d��m�� sa�lar�ma dolsun k�lleri,

Ba��m�n tac� eder ta��r�m sonsuza dek�

 

E�er gidersen ans�z�n,

Sel veririm de s�r vermem yedi cihana,

Gitti demem, d�nmeyecek diyemem,

K�zg�nl�klar�na yenildi, gelgitlerine esir d��t�,

Kendinden ka�t�, kendini bende b�rak�p der,

D�ner arkam�, ben de G�DER�M�  

 

: Ayl� �ZG�, 25 May�s 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t