wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

O AN

 

A�a�tan kopan,

Kurumu� yaprak,

Sessizce s�z�l�r,

Boyun e�erek,

Ve

D��er topra�a,

�aresizdir�

��nk� ya�am bitmi�tir onda!

�lmekte b�yle mi?

 

Dizelere d�kmek,

Ve

S��d�rabilmek �l�m�.

Gidi�in sessiz ��rp�n���n�,

Y�rek burkan ac�s�n�

Hafif�e hissettirebilmek�

Zarars�z ziyans�z,

Sorgusuz sualsiz,

Sessiz sedas�z

B�yle mi ayr�l��?

 

Damlalar s�z�l�yor aln�ndan,

Ter mi, ecel mi?

Yoksa ecelin teri mi?

Bakm�yor ki g�zler,

��itmiyor ki kulaklar,

Nereye b�yle,

Nedendir ecele,

Bu ne acele!

S�kmaz oldu parmaklar�n,

Avu�lar�ndan kay�p,

Gitmesini istemeyen

Ve

S�ms�k� tutmu� ellerimi�

B�rakmasam d�k�lmeyecek mi?

Yaprak gibi.

 

Teslim olmak m� zor,

Teslim etmek mi?

O ince �izginin,

�zerinde giderken,

Yorgun, solgun y�zde,

Sakin gidi�in,

Dinginli�i varken,

Y�rekte,

Nas�l bir f�rt�na esiyor,

�iddetle �yle!

O f�rt�na ki,

Kollar�m� ���t�yor.

�yle donduruyor ki,

Ecel damlalar�n,

Kristalciklere d�n���yor�

 

�lmek ne garip �ey!

Tan�k aram�yor

Ya da h�kim, savc��

Kesinle�mi� h�k�m�

Kalem k�r�lm��ta,

G�r�nmez keskinli�i,

Bat�yor ac�t�yor kanat�yor�

 

Sevgin kalbinde sakl�

Kalbin g��s�nde.

Ama ruhun,

�l�me mi teslim!

En sevdi�in kollardan,

Uzakla��p,

Meleklere mi yakla��yorsun.

Nas�l da hissettiriyor,

Titreyen kirpiklerin,

Gitme isteksizli�ini�

Nereye b�yle!

Yok mu ka���!

Tutunamad���n ellerimin,

Seni vermeden,

Tutup, ka��r�p,

�zenle saklayabilece�i,

Bir ahret yok mu?

YOK! YOK!

 

Bombo� bakan g�zler,

D�n�p konu�madan,

�ok �ey anlatmak isterken,

Sadece,

Elveda m� diyor?

R�ht�mda beklenen,

Son gemi mi?

Bu geminin bileti,

Tek ki�ilik,

Sen tek ki�ilik bilet almazs�n.

L�kin o bilet,

�yle bir yerden geldi ki,

Ba�lar e�ilir,

G�zler g�m�l�r,

Dudaklar kilitlenir.

Ve

O an gelir!

�� Ayr�l�k yok �� yeminlerinin,

�l�me yenik d��t��� an,

��te O AN!

 

Hayallerin, umutlar�n,

Ya�ama ve ya�amaya dair,

Ne varsa,

B�rakt���n kollardan,

S�z�l�yorsun�

Geriye d�n���,

Yok yolculu�unun�

Yan�na ald���n tek �ey,

O kollar�n sana verdi�i sevgi,

Ona tutun

B�rakma sak�n!

Canan�n can�,

En derin,

En g�zel r�yalar,

Cennetin en �zel,

En g�zel,

K��esinde uyu,

Huzur i�inde uyu.

Sevgimle uyu!

 

: Ayl� �ZG�, 29 Haziran 2010, K���kkuyu        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t