wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

R�YA

 

Sanayd� t�m �ark�lar�m,
Susturdum art�k g�n�l sesimi,
Duyamad���n nefesimdeki a��tlar sanayd�.
Yakt�m i�te suskun feryatlarda!
Zor soruydun hayat s�nav�mda,
Cevab� verdi�imde kaybedece�im,
Hay�r dedi�im de s�n�fta kalaca��m,
Ama ben hi� okula gitmedim ki!
Sanayd� sesimin titremesi,
Kestim s�zlerimi b��ak derinli�inde.
Keman gibi inlese de y�re�im,
Suskunlu�umda �ald� ezgisi.
Kilitli kap�ya uymayan anahtar�m,
Ge� gelen erken kaybetti�im a�k�m,
Sanayd� g�zlerimdeki ya�,
Hi� akmayan ve hi� ak�tamayaca��m�
Korkakl��a g�n�l verilmez ki,
Bilinmeyen �aresizliklerinde t�ketir seni,
Vazge�mek i�in �ok erken,
Kalmak i�inse �ok mu ge�.
Donmaktansa sevda ate�inde
Gel a�k�m bu r�yas� sevdadan vazge�


Uyand���nda unuttu�un r�yanday�m�

 

: Ayl� �ZG�, 14 Temmuz 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t