wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

SABAHA KAR�I

 

En sevdi�im dizeleri sabah kar�� yazd�m ben,
��nk� seni �zleyi�lerim hep bu saatlerde n�ksetti,
Herkes uyudu�unda, ben bana kald���mda,
Senli saatler ba�latt�m g�n do�arken�

G�zlerimden ge�irdi�im alayc� g�l��lerin,
Beni hep bu saatlerde deliye d�nd�rd�!
Sesini, solu�unu hatta i�ren� �akalar�n�,
Bak yine bu saatlerde hat�rlad�m.

Tanyeri a�ar�rken a�lad�m hep senin i�in,
Belki sen r�yalar�n en derin yerinde dola��rken,
Ben senin r�yanda olabilmeyi d��ledim,
��te tam bu saatlerde kurdum bu hayali.

Beklemenin ve sabr�n derin h�zn�,
Hep, alaca ayd�nl�klarda ac�tt� g���s kafesimin sol taraf�n�,
I��klar�n olmad��� bu anlarda daha bir ��kt� karanl���n,
Ben yine �imdi yand�m sana,yoklu�una....

Geleceksin bana biliyorum sonunda,
Bitecek bu azg�n, bu kahrolas�ca hasret!
Sana bu saatlerde kavu�aca��m yine yol kenar�nda,
Ellerimi tuttu�unda, �oktan geride kalacak,bu sabaha kar��lar�

 

: Ayl� �ZG�, 26 Temmuz 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t