wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Bahattin ASLAN

Kendi Kaleminden: 1953 Ankara / Kesikk�pr� do�umluyum. Sanat Enstit�s� Elektrik b�l�m� mezunu ve  �ktisat Fak�ltesi Kamu Y�netimi b�l�m� mezunuyum. Evliyim, iki �ocu�um var.

2000 y�l� ortalar�na do�ru TBMM' de Medeni Yasa Tasar�s� komisyonda, genel kurulda, halk�n g�ndemi olma yolundayd� ama bana kal�rsa, as�l i� Raz� Ana ile R�za Baba' n�n ili�kisinde, ileti�imindeydi. Aradan 5 y�l� a�k�n bir s�re ge�mi� olmas�na kar��n ayn� kan�day�m. Raz� Ana' n�n y�k� a��r,  hem de �ok a��r h�l�... �iir ��kmaz�' na selam olsun...  Bahattin ASLAN, 5 Aral�k 2005, 02:16 PM

 

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa