wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Bekir S�tk� G�RLER

Kendi Kaleminden:  1960 Tefenni do�umluyum. Hacettepe �niversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi Ekonomi b�l�m� 1982 mezunuyum. Gezmeyi, �zellikle tarihi mek�nlar� g�rmeyi, foto�raf �ekmeyi, do�ay�, okumay� ve yazmay� seviyorum. Okudu�umu, g�rd���m�, bildi�imi ve ��rendi�imi payla�mak amac�yla yaz�lar yaz�yorum. Bilginin payla��ld�k�a �o�alaca��na ve faydaya d�n��ece�ine inananlardan�m. Arkeoloji ve tarih �zel ilgi alanlar�m. Sel�m ve sevgi dileklerimle...

B.S�tk� G�RLER' in Web Sayfas� http://bsgurler.googlepages.com/      http://blog.milliyet.com.tr/Blogger.aspx?UyeNo=289026 

 

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa