wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Mustafa Alper FAKILI

Kendi Kaleminden: " Bazen saatlerce d���n�r�m yazmak i�in, yazar�m, yazar�m... En sonunda yazd�klar�m� okur, daha sonra hepsini kald�r�r ��pe atar�m... Sonra bazen ��p kutusuna ili�ir g�z�m... Elim uzan�r, geri d�ner... Bazen de a�ar�m kapa��n�, ��kart�r�m yazd�klar�m�! Okunsun diye... "

 

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa