wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

�aziye ���EK

Kendi Kaleminden:  Hen�z yazar olma yolunda emekleyen bir edebiyat a����y�m. Ne zaman ki ger�ekten yazmay� ��renece�im, o zaman SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�' n�n en iyi ��rencisi olarak g�nl��e ge�ece�im. Hedefim b�y�k, bilgilerim �ok az. Denemelerim, �yk� ve �iirlerim, okuldayken sadece panolar� s�sledi, ya da bana iyi bir not olarak d�nd�. Bir kenara kald�r�ld� belki de... �leride in�allah, ama ben i�imdekileri yazmad�m hen�z ...

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa