wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Sema OKURER

Kendi Kaleminden: 12 Ekim 1958�de Ankara�da do�dum.  TED Ankara Kolejinden 1976� da mezun olduktan sonra bir bu�uk ay kadar ODTܒde okudum, okulun boykot nedeniyle uzun sure kapanmas� s�ras�nda �ngiltere� ye giderek ��renimime orada devam ettim. �zel sekt�rde bir ka� y�ll�k deneyimden sonra yakla��k 15 y�ld�r b�t�e analisti olarak �al���yorum. Ba�l�ca ilgi alanlar�m sinema, edebiyat ve m�zik. O�lumu, anne ve babam�, dostlar�m�, kedimi,  evimi, kitaplar�m�, bende her birinin ayr� bir an�s� olan t�m e�yalar�m�; k�sacas�, beni  hayata ba�layan her �eyi �ok seviyorum. �nsan�n hayat� boyunca her zaman kendini geli�tirmesini gerekti�ine, herkesin birbirinden ��rene�i bir �eyler oldu�una inan�r�m. Yazmay�, de�erli bir dostumun da te�vikiyle ilk defa deniyorum. Duygular�, sevgiyle, k�lt�rle, birikimle yo�uranlarla keyifli bir ortam� payla�mak beni mutlu ediyor. Sevgiyle seyredin...

                         

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa