wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

 PUERTO MONTT' TA GELG�T 

 R�ht�m ve gemiler

 Sandal ve Kanallar

Kul�be ve i�indekiler
Bir oraya bir buraya...
 
Kumsal ve deniz

�al� ve  meltem

Sen ve ben

Bir oraya bir buraya
 

R�ht�m ve insanlar
Ben ve gemi
Sen ve Puerto Montt
Ben oraya sen buraya...

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 4. hafta, 18.10.2004 - 24.10.2004 haftan�n konusu: Puerto Montt ( Montt liman� ) resimlerinin ve �ark�s�n�n ( Puerto Montt, Los Iracundos ) hat�rlatt�klar� �zerine...  

                          : Yi�it BEYC�K, 20.10.2004, 19:15                                                                                Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t