wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

HAIKU PAZARTES� �ALI�MALARI 152

Ben de biterim

Ad�let' in  bitti�i

Bengi su yerde...

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 152. haftan�n 20.08.2007 / 26.08.2007  konusu: ADALET�N B�TT��� YERDE �zerine

: Yi�it BEYC�K, Dat�a, 24.08.2007, Yar�n, tekneye, mavilerini giyip gelmeye s�z veren f�nd�k Ad�let' imi beklerken...    Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t