wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: ALP ARPAD

 

G�N�LAYDIN

 

G�nayd�n �� yelkenli

E�siz Akdeniz Sabah�' nda

Soldan geliyorum size

Yani g�ne�in do�du�u yerden

 

S�mbeki iskelemde

Navlunum pruvamda

Navlunum bordada

Navlunum dostlukta

Navlunum g�nayd�n

Navlunum sevgi

Navlunum sayg�

Navlunum adaml�k

 

Boca edece�im g�vertenize...

 

: Alp ARPAD, Dat�a, 26.07.2011 05:39:00                            Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t