wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

YA�AMLA KAVGA

Hadi atla!...

Niye kimin bana ihtiyac� var?

U�urumun mu, �tekilerin mi?

Denizinse gideyim, Deniz' e giderim

Deniz sevgililerim hep dalgal�yd� ama

Hepsi nefis hepsi enfesti, hak yemem

 

 

 

 

Haydi dedik ama!...

Olur, ben de sana dedim haydi, ya�ad���mca

Ya�amak istedim onurluca, atlamak onursuzca

Da��t�rken umursamazca verseydin ya topluca

Denge s�z konusuysa inan d�nya d�nerdi h�l�   

 

 

 

 

Uzatt�n atla!...

Dur! bitirmedim daha, eksi�in pe�inde ko�arken

Eldekine de koruma gerekti, azald� d�nya ehli

Dayand�n da dayatt�n, sen beni Sultan m� sand�n?

Bu kadar y�k� kald�ran hangi Sultan' �  tan�d�n?

 

 

 

 

Bo�alt buray�, atla!...

Olur dedik ya, fazlal�k benim, k�t�l�k senin

�yilikler de var defterinde hani �imdi nerde?

Arslan� kuzu kuzuyu arslan etmekteki ��kar�n ne?

�a�lar� saran rutininde san�r�m de�i�ik bir e�lence 

Gitmiyorum, kal�yorum!...

Kalmaya hakk�m yok mu?

Ne yapt�m gitmeye?

Gidersem doymaz kurtlar

Ne yiyecek yerime

Hem zor se�im yaz�k

De�il mi  yerime gelene

Kalsam da sen yard�m etsen de

Biraz da b�yle ne�elensen de

Mutsuz �ok mutlu az

Yerine mutluya bir eklesen de

�yle sevinsen?

 

Kal�r�m ama �artlar�m var !...

Ak�l, zek�, yetenek,

�denek, iyi niyet,

Kader k�smet isterim

 K�t�, kalle�, bele�, serke�,

Benden uzak kals�n rica ederim

G��, uzak g�r��, d���nce,

Dost, vefa, sadakat,

�ans ve sa�l�k,  isterim

Hak edenleri �evreme topla

Ben yard�m etmesini severim

 

Ah g�zel ya�am�m ah !...

�ok istiyorsan yine giderim !...

Sana hi� sormadan giderim !...

Ben de�il ama ellerim !...

Sevenlerim ve sevgilerim !...

Kalmakla gitmek �izgim !...

��te o a�a� kaderim !...

   " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 3. hafta, 11.10.2004 - 17.10.2004 haftan�n konusu: Karikat�rist Ali ��kr� F�DAN' �n intihar konulu yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...  

                          : YunusBir,16.10.2004, 10:22                                                                Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t