wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

C�mb�r Cemaaat

Annem, babam, karde�lerim,

Kom�ular�m, mahallelim, arkada�lar�m,

Nihayet postac�, ama kuvvetle ben

Hep senin mektuplar�n� beklerdik...

 

Sonra benimkileri ve seninkileri,

Komodinimizde, etajerimizde birle�tirip

Ba�u�lar�m�zda beklettik ama

Neleri  ni�in yazd���m�za dair

As�l sahiplerine,

K�z�nla o�luma bir t�rl� dinletemedik.. 

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 42. hafta, 11.07.2005 - 17.07.2005 haftan�n konusu: MEKTUP K�ME A�TT�R; YAZANA MI, YAZILANA MI? �zerine..

Yi�it BEYC�K, 14.07.20054, 15:36          Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t