wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Alp ARPAD

 

S�NMEZ

 

Bir k�z tan�d�m

On be�imdeydim

O da �yleydi

Simsiyah k�m�r

 

K�m�rlerin aras�nda

En k�rm�z�s�yd�

Zira yanmadan

Is�t�r �s�t�rd�

 

Diyeceksiniz ki

Yanmadan nas�l

�ok basit ��nk�

S�cac�k, s�ms�cakt��

 

: Alp ARPAD, 06 Mart 2011, 23:09, Ankara        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t