wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Arzu ERG�N

 

 

Kendi Kaleminden:  Arzu ERG�N' den samimi, s�cac�k bir  merhaba. �nsano�luna has k�l�nm�� a��r k�lfetin varl���yla ya�amaya �al��an bu arada da yaz�lar�n� sizlerle payla�mak isteyen Arzu' dan. Sizlerin yaz�lar�mdan keyif alaca��n�z� �mit ediyorum. B�y�k �statlar�n yan�nda benim yaz�lar�m belki de soluk kalacakt�r. Buna ra�men kimi zaman g�k g�r�lt�l�, kimi zaman g�ne�li, bazen de tarif edemedi�im duygular�m� payla�abilece�im sizlerle daim olmak �midiyle. Sevgi emek demektir. Sevgilerimle...

Say�n Erg�n, ARAYI� ve SOHBET yaz�lar�n�zdan etkilendim. Anlatt�klar�n�n g�zelli�i bir yana do�al bir i�tenli�e sahipler. Yaln�zca g�zlem g�c�yle olabilecek bir derinlik de�il bu! Bir �ekilde eski ve yeni de�erleri bir arada bar�nd�r�yorsunuz san�r�m. Yaz�lar�n�z� merakla bekleyece�im. Elleriniz dert g�rmesin...  i�ten sevgilerimle, Alp ARPAD, 12.Jan.2009:03:27:26�0800 (PST)

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa