wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyatEdebiyat Enstit�s�

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI' NA DESTEK VERENLER�N L�STES�

A - Z

S�Z: 1.Sayg� ve incelik belirtisi olarak tek ki�i i�in kullan�lan seslenme s�z�. 2.�okluk ikinci ki�i zamiri.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> KATILIMIN D���NCELER�N� okumak i�in t�klay�n�z <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�evrem ile sizli konu�maya ve �evremin benle sizli konu�mas�na �zen g�sterece�im 

 

Alev SIRDA�, 29, ��letme sahibi, 21.02.2004 M�jg�n �ENUYAR, 53, Emekli ��retmen, 16.02.2004
Alev TAN, 33, Tekniker, 14.02.2004 Nazmi Hakan G�LER, 32, Bankac�, 14.02.2004
Ali ��R, 27, ��letmeci, 16.07.2004 Nevzat S�er SEZG�N,  45, E�itimci, 29.09.2004
Alp ARPAD, 52, Yazar, 14.02.2004 Nuran AYG�N, 32, ��retmen, 04.06.2004
Ar�n ALTIN�EK��, 18, ��renci, 11.03.2004 Nuran �ENTUNA, 43, Bilgi ��lem Sorumlusu., 18.02.2004
Aybars ER�ZDEN, 42, ��retim G�revlisi, 14.02.2004 Pembe KAFA, 24, ��letmeci, 14.02.2004
Ayhan AKBA�, 47, ��retim �yesi, 14.07.2005 Ramazan YILMAZ, 55 ��retmen, Yazar, 13.07.2006
Bahri TEK�N, 50, �n�aat M�hendisi, 06.10.2005 Sabri ALICI, 44, ��retmen, 05.10.2005
Bet�l BEKMEZC�, 15, Lise ��rencisi, 30.12.2006 Salih AYG�N, 33, ��retmen, 04.06.2004
Birg�l Ercan KIZILAY, 35, Di� Hekimi, 17.02.2004 Se�kin Kemal ERDEM, 63, Emekli, Kampanyan�n tasarlay�c�s�.14.02.2004
Buket AKKAYA, 48, Kond�it, 19.10.2006 Seher Ke�e T�RKER, 51 Emekli T�rk�e Dersi ��retmeni,  03.11..2006
Co�kun KARABULUT, 48, �air, Yazar, 21.10.2004 Sema OKURER, 46, Analist, 21.10.2004
Deniz �ZT�RK, 24, ��renci , 06.11.2004 Sema VAROL, 26, Muhasebeci, 14.02.2004
Didem �NC�, 21, Uluslar Aras� �li�kiler Uzman�, 12.06.2004 Sibel ER�ZDEN, 31, ��retmen, 14.02.2004
Emir �ER�FO�LU, 21, Bilgisayar Teknolojisti, 17.06.2004 ebnem �ZLEN, 41, Ev han�m�, 29.05.2004
Ergun EVREN, 71, Yazar, �air, 19.02.2007 Tar�k ALKAN, 20, ��renci, 14.02.2004
Esat BAYKAL, 28, Memur, 15.02.2004 Tijin Noyan OKATAN, 35, E�itimci,  27.12.2006
Esra PEK�EN, 27, B�t�e ve Mali Kontrol Uzman�, 27.10.2004 Tolga G�ROCAK,  27, Sahaf, 24.10.2004
Ethem TOLGA, 34, Okur Yazar, 19.09.2004 Tolga KAYASU,  16, ��renci, 12.09.2008
Fatih Mehmet ARSLAN, 20, ��renci, 19.10.2004 Tu�ba DO�AN,  42, Yat�r�m Dan��man�, 16.02.200
G�kt�rk DEM�REL, 22, Uluslar Aras� �li�kiler Uzman�, 12.08.2004 Tulu� ARPAD,  57, Mimar, 12.03.2004
G�l�en AKKAYA, 36, Kimyager, 30.01.2006 TUNA,  21, Lisans �st� e�itim ��rencisi, 29.10.2004
G�rb�z TURGAY 36, Jinekolog Doktor, 10.01.2008 Vefa L�K, 32, Bilgi ��lem, 20.09.2004
Halil ERDO�AN, 39, Bilgisayar Programc�s�, 01.10.2007 Y�lmaz YAVUN�, , 47, �ngilizce ��retneni, 13.12.2005
H�lya DUMAN, 40, Hem�ire, 17.10.2006 Umut BOSTANCI, 32, ( SMMM )Serbest Muh. Mali M��avir., 23.10.2004
H�lya �EN, 31, Y�netici, 25.10.2006 YunusBir, 51, Serbest, 16.02.2004
�cl�l G�NAYDIN, 47, Tekstil M�hendisi, 19.03.2003 Yulu� ARPAD, 60, Emekli Deniz Albay 12.03.2004
Murat TEPEBA�ILI, 48, �leti�im Dan��man�, 18.02.2006 Zi�an BULDAN, 34, ��retim �yesi, 08.11.2006
Murat Umut ERKUT, 28,  Rekl�m Dan��man�, 23.10.2004  
GENEL KATILIM: 56  OLUMLU: 56 OLUMSUZ: 0

GENEL KATILIM: 56  OLUMLU: 56 OLUMSUZ: 0

S�Z li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI ���N ELEKTRON�K POSTA KUTUSU

KAMPANYALAR

" ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� E��T�M KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t