wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

E

Edebi edepsizlerden ��ren. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

E�er ki�i; Hem �al��kan hem ak�ll�ysa takdir et, �al��kan fakat ak�ll� de�ilse dikkat et, Ak�ll� fakat tembel ise ikaz et, Hem ak�ls�z hem tembel ise defet, A��kg�z kurnaz ise uzaktan nazar et. Anadolu y�resi. G�nderen: TABEL�CI

E�er yan�nda ya�l�lar�n varsa, �f bile deme! Yalva�, Isparta Y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

E�erle me�eri evlendirmi�ler; ke�ke do�urmu�. Ege y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Emmim day�m, herkesten ald�m pay�m. Ankara y�resi. G�nderen: Ley�l ALTIN

El deliye, ben ak�ll�ya hasret! Anadolu Deyi�i, G�nderen: YunusBir

Elde mal m�lk �ok olunca d��manlar�n dost olur; elde bir �ey kalmay�nca dostlar�n bile d��man olur. Bafra Y�resi, G�n: Alp ARPAD

Elinden geldi�i halde k�t�l��e engel olmayan, onu k��k�rt�yor demektir. Latin Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

En aciz insan hi� dostu olmayand�r. Ondan daha acizi ise bulup da kaybedendir. Orta Anadolu. G�nderen: Nurdan ALTIN

En y�k�c� yara haks�zl�k yaras�d�r. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Evde oturan �l�r. �ingene Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Evim �ok dar; ama b�t�n iyiler s��ar.  Yunan Atas�z�. G�nderen: Edi

Eti kan�yla, bal��� can�yla yiyeceksin. Karadeniz y�resi, G�nderen: Fatma �ZD�REK

Evin danas�, evin �k�z�nden korkmaz. Bing�l y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Evl�t hat�r� insan� k�ll�kte yat�r�! Ankara y�resi. G�nderen: H�sniye KANDEM�R

 

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t