wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Arzu ERG�N

BEKLEY��..

Ey canan�m! Beni g�kku�a��n�n renkleriyle sev. G�rmek istersen kibritini zifiri karanl�kta �akma! Ben hep bendeyim; sen sak�n meraklanma! Belki tozlanm��t�r g�zbebeklerin beni g�remezsin. K�relmi�se kalbin, sevemezsin. B�rak, sevdam�z uzun do�um sanc�lar�n�n ard�ndan do�sun. Sen babas� ol, ben de annesi. Yavrumuza birlikte bakal�m. Yavrumuzu beni sevdi�in gibi g�kku�a��n�n renkleriyle sev. Ad� m�; ��nar olsun. Belki g��l�, sa�lam kollar� olur. Kim bilir? Bizi kollar�na al�r, sarar sarmalar, yaz ate�inde �l�k �l�k eser� K��lar� y�re�imizi �s�t�r, g�zlerimizi yakar. 

Beni sak�n yavrumuzla gecenin karanl���nda b�rakma, g�ne�in ate�ine de salma. Sen, ben yavrumuzu a�kla sevelim. Sevdayla d�v�p tav�na getirelim; koca adam edip g�klere erdirelim. 

         G�n olur ��nar�m�z a�kla �i�eklenir. G�zlerinde y�ld�zlar par�ldar. Kollar�na  b�lb�lleri al�r. B�lb�ller sevdam�z�n na�melerini �ak�rdar. Biz ne mi yapar�z? ���klar�n yapt���n��  

Hat�ralar korlan�r, �mitler konu�ur. Dilimiz susar, g�zler kapan�r; y�rekler dile gelir, eller a��l�r; hastal��a �ifa i�in dualar okunur. E�er �ifa bulunursa sona erer do�um sanc�lar�. ��nar�m�z al�r al�n yaz�s�n�.

: Arzu ERG�N, Ankara, 2003 Yaz�  Mevsimi                                                                   di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t