wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

G�nderen : Alp ARPAD

Telif hakk� sahibi: Suavi S�ALP varisleri

Tan�maktan onur duydu�um �ok de�erli mizah yazar�m�z ve �izerimiz rahmetli Suavi S�ALP' in an�s� �n�nde sayg�yla e�iliyorum. 

Kapak konusu: E�ER APARTMAN HAYATINA �ZEN�YORSANIZ  << BUYRUN >>

21.say�n�n �n kapa��n�n arkas� ( 2. sayfas� ) bir sonraki sayfadad�r.

: Suavi S�ALP , 1970 li y�llar�n ba�� ( belki 1972 )                                                               Di�er Bir G�lmece i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t