wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

OYNUYORUZ

 

Maskelerle ya��yoruz,

Renk renk, desen desen,

G�len y�zl� maskeler.

Memnun suratlar� yap��t�rm���z y�zlerimize,

Dolan�p duruyoruz sokaklarda.

 

��imiz so�uk�

��imiz �rpermi��

 

Ezik y�reklerde kaybolmu� umutlar,

Ya�ama sevin�leri,

Ka� para ki bir maske?

Tak�n gitsin�

 

Elini verip kolunu alamazs�n,

Anlatma derdini,

A�ma y�re�ini kimselere,

Duvarlar �r etraf�na.

�r ki; kimseler incitemesin yaral� y�re�ini.

�n�a etti�in hapishanenden ��kma.

Kendi d�nyan dost kalm��,

Geride kalanlarsa d��man�

 

Hadi tak maskeni�

��k d�nyaya sonra�

 

Savur klo� ete�ini,

Yalanc� maskeler g�rs�n.

Vur patlas�n �al oynas�n misali�

Al���nca �ok kolay,

Hayat zaten bir tiyatro de�il mi?

Yutmu�uz bir kere tozun,

Oynayaca��z�

Her oyuncunun hayali de�il mi?

Sahnelerde veda etmek ya�ama�

 

�l�m bizi ay�rana dek!

��te bu meydanda!

Hayat�n tam ortas�nda! 

Maskelerimizle�

 

: Ayl� �ZG�, 02 Temmuz 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t