wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

G�T YOLUNA

 

Ben rahmetlerin safl���nda y�kad�m beni,
G�ne�in k�z�l renginde kurudu g�zya�lar�m,
B�yle temizledim senli kirlerimi,
Ne sesin kald� kula��mda, ne g�zlerimde e�siz hayalin.
Ruhuma s�zan, g�lden s�zlerin vard� bir zamanlar,
Onlar da yalanc� g�lgenin pe�inden yolland�.
Olmad� i�te, yine olmad�, olmad�!
 
Kopart�p att�m dokunu her zerremden,
Hani p�trakl� dal�n v�cuttan s�k�lmesi gibi.
S�k�l�rken dikenlerinin tek tek, deriden �ekilmesi gibi.
Ac�s�ndan da ge�tim de, kan�m dondu galiba,
Ondan akmad� san�r�m g�zlerimden bir damla!
Yine kaleme doldurdum ya�lar�m�,
Yine daml�yor bak beyaz ka��da.
 
Ald�rma sevgili sen bana,
Al �apkan� eline,
�antan� da tak koluna,
Hadi,
Git art�k, herkes kendi yoluna...

 

: Ayl� �ZG�, 22 A�ustos 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t