wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

�ST�YORUM

Saatlerce yaz�, �iir yazmak, bir �ark� bestelemek, bir roman yazmak, bir film �ekmek, bir resim yapmak, bir tiyatro sahnesinde g�zel bir oyunculuk sergilemekistiyorum, ...

 

Bir kitap okumak istiyorum; d�nyan�n en g�zel sesinden d�nyan�n en g�zel �ark�s�n� dinler gibi. Bir roman kahraman� yaratmak istiyorum; y�zlerce y�l sonra bile hat�rlanacak. Bir �ark� dinlemek istiyorum; hissederek ve ya�ayarak. Beni anlatan bir �ark�... Baz� ki�ilere imreniyorum. Onlar gibi olabilmek istiyorum; Onlar gibi olmad���m i�in de halime ��kredebilmek� Al��kanl�klar edinmek istiyorum; s�radan olsalar bile. Bu al��kanl�klar� hayat�m�n sonuna kadar kaybetmemek...

 

�ok �al��kan olmak istiyorum. �ok ba�ar�l� olmak� Herkesin imrenerek bakt��� bir insan olmak... Etraf�mdaki herkesin beni sevmesini istiyorum. Sadece insan olmalar� nedeniyle sevdi�im insanlar�n bunu anlamalar�n��

 

�ok az say�da da olsa dostlar�m�n olmas�n�...

��k olmak istiyorum. Leyla ile Mecnun� a inat bir a�k ya�amak� D�nyan�n herhangi bir yerinde beni bekleyen ruh ikizimi vakit kaybetmeden bulmak istiyorum. Yan�mdan bir erkek �ocuk ge�iyor, 2-3 ya�lar�nda. O �ocu�un babas� olabilmek... Bir �ocuk yeti�tirmek istiyorum; t�pk� benim gibi d�nyaya bakan.

 

Bir �ehrin tutkunu olmak istiyorum. Bir kad�nla bir �ehri b�t�nle�tirmek... Bir r�ya g�rmek istiyorum; gittik�e k�busa d�nen. Korku i�inde uyanmak istiyorum. Bir kabusun ger�ek olmad���na sevinmek...

 

Mezarl��a gitmek istiyorum. Hayat�n bir sonu oldu�unu hat�rlamak... Bir g�n yok olup gidece�imi hissetmek... Elimdekilerin k�ymetini anlamak... Duan�n inan�lmaz g�c�ne tekrar inanmak istiyorum. Her k�t� durumdan bir iyi yan bulabilmek... Saatlerce kahkahalarla g�lebilmek... Gelece�imi g�rebilmek istiyorum. Gelecekle ilgili hay�ller kurabilmek... Yar�na umutla bakabilmek...

B�t�n bunlar� tek bir �ey i�in istiyorum: O da; MUTLU olabilmek...

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,  Otuzocakikibinbe�pazar ond�rteeli Ondokuznisanikibinalt��ar�amba on��ellibe� (d�zeltme) di�er bir deneme i�in

 

 

                                

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t